jueves, 24 de abril de 2014

GRAMÁTICA . OS DEMOSTRATIVOS

OS DEMOSTRATIVOS

Alguhas palabras indican a distancia que hai entre a persoa que fala e os seres ou os obxectos a que se refire. Estas palabras son os demostrativos.

Os demostrativos van no mesmo xénero e número ca os substantivos a que se refiren.

Formas dos demostrativos

Promimidad           este      esta       estes     estas.
Distancia
Media                    ese        esa        eses       esas

Afastamento          aquel     aquela  aqueles  aquelas.
No hay comentarios:

Publicar un comentario